Značajnosti 4. kruga porezne reforme koju je Sabor usvojio 29.11.2019.g.

Čeka se objava pojedinačnih Zakona i izmjena postojećih, a također će biti potrebno sačekati i Pravilnike ili Uredbe koji izlaze nakon Zakona.

Zakon o porezu na dohodak:
 1. Osobni odbitak se povećava na 4.000,00 (do 31.12.2019. godine bio 3.800,00), početak primjene je kod isplate plaće u 01/2020 – plaća za 12/2019. Osobni odbitak za uzdržavane članove se NE mijenja, osnovica je i dalje 2.500,00 x faktor.

 2. Minimalna plaća se povećava na 4.062.51 kn bruto ( do 31.12.2019. bila 3.750,00kn). Odnosi se na plaću za 01/2020, isplata 02/2020 godine, za puno radno vrijeme. Ako radnik radi pola radnog vremena minimalna plaća se može ugovoriti razmjerno radnom vremenu.

 3. Poslodavci koji su koristili smanjenje doprinosa na plaću za radnike na minimalnoj plaći zaposlene 2017. godine, u 2019 su koristili 50% smanjenje osnovice, u 2020 mogu smanjiti osnovicu 25%. ( Plaća za 12/2019 =zdravstveno osiguranje na 50%, plaća 01/2020= zdravstveno osiguranje 25% )

Porezno rasterećenje mlađih osoba i podsjetnik na poticaje iz ranijih razdoblja:
 1. Radnici  u dobi do 25 godina ne plaćaju porez na dohodak + prirez u 100% iznosu
 2. Radnici  u dobi od 26 do 30 godina oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak + prirez 50%.
 3. Temelj za primjenu rasterećenja je godina rođenja, a ne datum rođenja. Porezno rasterećenje izvršit će Porezna uprava protekom poslovne godine na način da izda Rješenje o povratu uplaćenog poreza i prireza radnicima za koje je poslodavac tijekom godine obračunavao i uplaćivao puni iznos poreza i prireza. Porezno rasterećenje odnosi se na radnike kojima je porez obračunat po stopi od 24%, dok za porez po stopi od 36% neće biti povrat radnicima.
 4. Prvo zaposlenje radnika ( stari poticaj) uz potvrdu mirovinskog da nema evidentiran radni staž, ne plaćaju se doprinosi na plaću =1 godina ( treba paziti na datum jer ne smije prijeći 1 godinu)
 5. Sklapanje Ugovora na neodređeno vrijeme s radnikom mlađim od 30 godina koji se prvi put zapošljava kod poslodavca = poslodavac oslobođen 5 godina plaćanja doprinosa na plaću.
Ostala porezna rasterećenja poslodavaca:
 1. Poslodavci su oslobođeni plaćanja poreza za uplate dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnike (HZZO u do 70,00 kuna)
 2. Poslodavci su oslobođeni plaćanja poreza za uplate premije osiguranja radnika po osnovi životnog osiguranja i osiguranja njihove imovine, te premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do propisanih iznosa.
Ostale informacije:
 1. Najniža mjesečna osnovica za doprinose 01.01.2020. godine iznosi 3.321,96 kn koja se primjenjuje kod dugog bolovanja ili neplaćenog dopusta radnika
 2. Najniža osnovica za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruge iznosi 5682,30 kn bruto
 3. Od 01.01.2021 godine na izlaznom računu obvezan QR kod, sukladno čl.9. Zakona o fiskalizaciji
Porez na dobit od 01.01.2020 godine:
 1. Porez na dobit po novčanom načelu mogu plaćati poduzetnici koji su u prošloj godini ostvarili prihode manje od 7.500.000,00 kuna

Neka naše iskustvo bude Vaš vodič!

Prve konzultacije besplatne!

Scroll to Top