Računovodstvo

Želite li računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvješćivanja ovisno o Vašoj veličini i potrebama te poreznim propisima, onda smo mi pravi izbor za Vas.

Računovodstvene usluge obuhvaćaju:
 • Izradu računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vođenje financijskog knjigovodstva
 • Analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina, odnosno osnovna sredstva s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca, salda-konti dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema specifičnim potrebama
 • Knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
 • Popunjavanje i sačinjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
 • Rekapitulacije potraživanja i obaveza
 • Izrada poreznih evidencija
 • Platni promet
 • Fakturiranje
 • Dostava i preuzimanje dokumentacije
 • Dostupnost podataka 24/7
Računovodstveni poslovi:
 • Razmatranje i donošenje računovodstvene strategije
 • Ustrojavanje i vođenje financijskog knjigovodstva što obuhvaća: dnevnik, knjiženja u glavnoj knjizi, knjiženja u pomoćnim knjigama, blagajničko poslovanje, žiro račun i devizno poslovanje
 • Obračun plaća i naknada djelatnicima te sastavljanje i podnošenje svih potrebnih izvještaja i obrazaca
 • Prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
 • Zastupanje u svim državnim i financijskim institucijama kao što su: Porezna uprava, Fina, Regos, HZMO, HZZO…
 • Vođenje knjige osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Definiranje i vođenje knjiga URA i IRA uz praćenje i kontrolu stanja kupaca i dobavljača
 • Obračun PDV-a
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitaka, novčanog tijeka…
Računovodstvo obrta:
 • Savjetovanje obrtnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja
 • Definiranje i vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Definiranje i vođenje knjige primitaka i izdataka
 • Fakturiranje
 • Definiranje i vođenje knjige dugotrajne imovine
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaća i naknada djelatnicima te sastavljanje i podnošenje svih potrebnih izvještaja i obrazaca
 • Prijava i odjava radnika (HZMO i HZZO)
 • Zastupanje u svim državnim i financijskim institucijama (Porezna uprava, Fina, Regos, HZZO, HZMO…)
 • Izrada prijava poreza na dohodak
 • Paušalno utvrđivanje dohotka od imovine i kapitala
Računovodstvo udruga:
 • Definiranje i vođenje knjige ulaznih računa
 • Definiranje i vođenje knjige izlaznih računa
 • Definiranje i vođenje knjige primitaka i izdataka
 • Fakturiranje
 • Definiranje i vođenje knjige dugotrajne imovine
 • Obračun PDV-a

Neka naše iskustvo bude Vaš vodič!

Prve konzultacije besplatne!

Scroll to Top