Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge ozbiljan su posao stoga je važno odabrati pravi knjigovodstveni servis koji je spreman sve odradit za Vas.

Knjigovodstvene usluge obuhvaćaju:
 • Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • Knjiga URA i Knjiga IRA
 • Vođenje blagajne
 • Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Obračun plaća i naknada plaća djelatnicima
 • Obračun putnih naloga
 • Usluge vođenja platnog prometa za komitente
 • Vođenje svih evidencija za obrtnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u skladu s propisima o porezu na dohodak
 • Izrada godišnjih obračuna i financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
 • Izrada svih izvješća za Poreznu upravu
 • Prijava poreza na dohodak
 • Obračun PDV-a
 • Obračun amortizacije
 • Ostali poslovi prema zahtjevu korisnika
Nudimo kvalitetu za Vaš novac, a cijena usluga ovisi o nekoliko važnih činjenica:
 1.  Jeste li porezni obveznik i koji
 2.  Kojom se djelatnošću bavite
 3.  Obujam Vašeg poslovanja
 4.  Broj zaposlenih djelatnika
 5.  Prosječan broj dokumenata za unos mjesečno
 6.  Neke dodatne usluge na zahtjev

Neka naše iskustvo bude Vaš vodič!

Prve konzultacije besplatne!

Scroll to Top