Cjenik

Kako bismo definirali i dogovorili konačnu cijenu mjesečnih usluga, potrebno je obaviti razgovor i vidjeti što Vam je sve potrebno, a postoji mogućnost dogovora i paušalne mjesečne cijene.

Cijene naših savjetodavnih, knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga ovise o:
 • Djelatnosti
 • Obujmu poslovanja
 • Broju zaposlenih
 • Broju dokumenata
 • Broju osnovnih sredstava
 • Jeste li u sustavu PDV-a
Cjenik PAUŠALNIH savjetodavnih, knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga

Paket "S"

500 Kn/mj
 • Drušvo bez zaposlenih
 • URA, IRA, IZVODA: do 20 kom
 • Podnošenje GFI-a: 1

Paket "M"

1,000 Kn/mj
 • Obračun plaća do 5
 • URA, IRA, IZVODA: do 100 kom
 • Podnošenje GFI-a: 1

Paket "L"

1,500 Kn/mj
 • Obračun plaća do 5
 • URA, IRA, IZVODA: do 100 kom
 • Mjesečni/ tromjesečni obveznik PDV-a
 • Podnošenje GFI-a: 1
Najpopularnije
Cjenik POJEDINAČNIH savjetodavnih, knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga

*cijene su izražene bez PDV-a

1. Knjiženja
 • Knjiženje ulaznih računa 10,00kn/kom
 • Knjiženje izlaznih računa 10,00kn/kom
 • Knjiženje bankarskih izvoda 2,00kn/stavka
 • Ostala knjiženja putem temeljnice 2,00kn/stavka
2. Evidencija imovine
 • Evidencija osnovnih sredstava 7,50kn/kom
 • Evidencija sitnog inventara 4,00kn/kom
 • Izvješće s popisom imovine 25,00kn/kom
 • Obračun amortizacije 32,00kn/stavka
3. Vođenje blagajne
 • Knjiženje uplatnica 8,00kn/kom
 • Izvješće o stanju blagajne 25,00kn/kom
 • Priprema naloga za plaćanje 5,00kn/kom
4. Plaće i zaposlenici
 • Mjesečni obračun plaće 70,00kn/kom
 • Ispis plaće i kovertiranje 10,00kn/kom
 • Slanje JOPPD na Poreznu 70,00kn/kom
 • Godišnji izvještaj obračuna plaće 70,00kn/kom
 • Isplata stipendije / JOPPD 70,00kn/kom
5. Putni nalozi
 • Kontrola i knjiženje putnih naloga 30,00kn/kom
 • Mjesečni obračun loko vožnje 30,00kn/kom
 • Slanje JOPPD obrazaca 70,00kn/kom
6. Financijska izvješća
 • OPZ-STAT 70,00kn/kom
 • Mjesečni/Tromjesečni obračun PDV 90,00kn/kom
 • PDV po naplaćenim računima 150,00kn/kom
 • Godišnje financijsko izvješće za FINU 500,00kn/kom
 • Godišnje financijsko izvješće za FINU
  za javnu objavu
  500,00kn/kom
 • Godišnji obračun za turističku zajednicu 125,00kn/kom
 • Godišnji obračun za općekorisne funkcije šuma 125,00kn/kom
7. Izvješća za banku i RDG
 • Izvješće o dugovanjima 100,00kn/kom
 • Izvješće za Banku 200,00kn/kom
 • Račun dobiti i gubitka 100,00kn/kom
8. Savjetovanje i obračun kamata
 • Porezno savjetovanje 300,00kn/h
 • Računovodstveno savjetovanje 250,00kn/h
 • Obračun kamata 50,00kn/kom

Neka naše iskustvo bude Vaš vodič!

Prve konzultacije besplatne!

Scroll to Top